Стоматолог и регистрация по ДДС

Стоматолог и регистрация по ДДС

 

Въпрос: Необходима ли е регистрация по ЗДДС на стоматолог, който е достигнал оборот от 100 000лв.?

Отговор: Според чл. 39, ал.1 от ЗДДС, зъболекарите, които предоставят здравни (медицински) услуги и свързани с тях услуги, са освободени от регистрация по ЗДДС.Това включва здравни заведения и детски ясли, които са регулирани от Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.
Следователно, ако стоматолога е достигнал оборот от 100 000 лв. за последните 12 месеца, той не е задължен да се регистрира по ЗДДС.