Регистрация на фирми

апостроф про

Необходима информация за регистиране на фирма:

Регистриране на фирмата в Агенция по вписванията.

Екипът на АПОСТРОФ ПРО ще изготви пълния комплект от документи, който е необходим за регистрацията.

Подаването на документите в Агенция по Вписваниятя може да се извърши от:

– Вас на място или чрез електронен подпис (с наше съдействие, ако е необходимо)

– Адвокат с изрично пълномощно.

Услуги, предоставяни от Апостроф Про след регистрацията.

1. Указване на съдействие за:

– Създаване на фирмен печат
– Избор на касов апарат
– Изготвяне и подаване на декларация за започване на дейност.

2. Абонаментно счетоводно обслужване

3. Първоначално обучение за работа с първични счетоводни документи, касов апарат и водене на касова книга (услагата е безплатна при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване)

Ние никога не спираме да се развиваме

Непрекъснат и динамичен е и процесът на собствено развитие и усъвършенстване, изразяващо се в умелото търсене, усвояване и използване на традиционни и нетрадиционни методи и оригинални идеи и решения в процеса на работа, както и в постоянен стремеж и интерес към усвояване на актуални иновации.